13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Informace o škole

Název školy:

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Úplná adresa:

13. základní škola, Habrmannova 45, 326 00 Plzeň

 

Zřizovatel:
Statutární město Plzeň se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1
IZO:                 102228167
IČO:                 69971901
  • od 1.9.1981 se 13. ZŠ Plzeň nachází ve stávající budově
  • od 1.1.2000 je škola v právní subjektivitě
  • škola je plně organizována s I. a II. stupněm 

 

 Součásti školy

  • Součástí školy je školní družina s kapacitou 180 žáků a školní jídelna - 6. oddělení

  • Škola disponuje 36 učebnami ve třech budovách (hlavní budova, budova ŠJ a ŠD, odloučené pracoviště Táborská) - kmenové učebny školy a družiny, specializované učebny.

  • Škola má tělocvičnu malých rozměrů, ve které je zajišťována výuka tělesné výchovy některých tříd 1. stupně. Pro vyšší ročníky a početné třídy využíváme formou nájmu prostory nedaleké TJ Lokomotiva.

  • Na školním pozemku je víceúčelové hřiště pro nejrůznější sporty a tartanová atletická dráha zakončená doskočištěm.

  • Část školního pozemku je využívána jako zahrada pro volnočasové a sportovní aktivity školní družiny a nižších ročníků, nachází se zde altánek pro venkovní výuku.

  • Pro výuku tělesné výchovy využíváme výhodného sousedství plaveckého bazénu. V 1. a 2. třídách plavou žáci vždy jedno pololetí v rámci volitelného předmětu či zájmového kroužku. Od páté třídy je pravidelně zahrnováno zdokonalovací plavání do hodin tělesné výchovy na jedno čtvrtletí školního roku. Žáci 3. a 4. ročníků dojíždějí jedno pololetí na plavecký výcvik do bazénu 33. ZŠ Plzeň v rámci povinné výuky. 

 

Vybavenost školy

 

Hlavní budova, ředitelství

kmenové třídy

3. - 9. ročník

multimediální učebna, cvičná kuchyňka, počítačové učebny - iUčebna pro výuku na iPadech, hudebna, tělocvična, žákovská knihovna, učebna pro aktivní výuku

Budova ŠD, ŠJ

kmenové třídy

0. ročník

1. - 5. oddělení ŠD

žákovská dílna

chemická laboratoř

Odloučené pracoviště Táborská

kmenové třídy

1. - 2. ročník

6. oddělení ŠD

technika pro interaktivní výuku

 

Každá třída a oddělení družiny má svoji kmenovou učebnu. V prostoru, který budova umožňuje, byly vybudovány učebny specializované. Vybavenost školy učebními pomůckami je na dobré úrovni, v rámci možností finančního rozpočtu jsou doplňovány kabinety novými pomůckami. Pro pedagogy se průběžně obnovuje fond učitelské knihovny o nové publikace, do žákovské knihovny pravidelně přibývají dětské knihy a časopisy.Škola disponuje audiovizuální technikou, která je v rámci možností udržována a doplňována. Při výuce pedagogové ve velké míře užívají ICT techniku.

 

ICT vybavenost

V každé učebně je nějaké zařízení, kterým vyučující může zpestřit výuku - v každé učebně je počítač s připojením k internetu, téměř v každé učebně je interaktivní tabule, dále potom Apple TV, televize. K dispozici máme 2x hlasovací zařízení, 4x učebnu s Wi-Fi připojením pro použití iPadů, 17 žákovských iPadů v mobilním iKufru. 

Celá škola má vysokorychlostní přístup na internet v rámci městské optické sítě provozované SITMP. Datové zásuvky jsou rozvedeny do všech kabinetů a tříd.  

Design by SITMP