13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Přijetí do 1. třídy 2018/19

Vážení rodiče,

v příloze tohoto článku naleznete seznam přijatých dětí do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019. Děkujeme, že jste si pro své dítě vybrali naši školu. Zároveň Vás žádáme, pokud jste se zúčastnili zápisu na více školách, je nutné co nejdříve potvrdit nástup na vybrané škole a na ostatních školách svoji žádost písemně zrušit.

Zákonné zástupce, kteří žádali pro své dítě odklad povinné školní docházky, upozorňujeme, že musí k žádosti doložit dvě doporučující vyjádření:

  • školského poradenského zařízení (PPP Plzeň)
  • odborného lékaře (dětský) nebo klinického psychologa.

Zájemci o přípravný ročník můžou v kanceláři školy podat žádost o přijetí, ke které je nutné doložit odklad PŠD a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Design by SITMP