13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Zápisy do 1. třídy

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče,

jsme rádi, že jste projevili zájem o naši školu. Věříme, že Vašemu budoucímu prvňáčkovi máme co nabídnout nejen v oblasti vzdělávání, ale i v mimoškolních aktivitách.

Zápisy do 1. ročníku se budou konat v úterý 3. dubna 2018 od 14.00 do 18.00 hodin a ve středu 4. dubna 2018 od 14.00 do 18.00 hodin.

S sebou přineste:

  • rodný list dítěte
  • doklad o trvalém bydlišti dítěte - občanský průkaz zákonného zástupce
  • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře v případě žádosti o odklad školní docházky
  • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení v případě žádosti o předčasné přijetí dítěte

Od 21. března 2018 do 2. dubna 2018

bude spuštěna elektronická registrace.

Návod k elektronické registraci zde.

Po registraci obdržíte na Váš mail potvrzení o registraci s přiděleným registračním číslem, termínem a místem zápisu.

Pořadí registrace není kritériem pro přijetí do 1. ročníku.

Pro hladký průběh zápisu Vašich dětí žádáme o provedení registrace konkrétního času. Pokud nemáte možnost provést elektronickou registraci na svém počítači či chytrém telefonu, kontaktujte kancelář školy - pondělí a středa v době od 8.00 do 16.00 (tel 378 028 700).

Formuláře ke stažení (pro školní rok 2018/2019)

Žádost o přijetí k PŠD

Žádost o odklad PŠD - nutno doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

Žádost o přijetí k PŠD - předčasný nástup - nutno doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

Žádost o přijetí - přípravná třída

Zápisový lístek

Čestné prohlášení rodičů

Kritéria přijetí

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka


1. Každý den si na své dítě udělejte chvilku volna. S dítětem si povídejte, zahrajte si společně hru.
2. Podporujte v dětech touhu po poznání, neodbývejte je.
3. Napomáhejte dětské tvořivosti.
4. Stanovte svým dětem pravidelný režim a snažte se ho dodržovat. Vytvořte čas na povídání, povinnosti, hru a odpočinek.
5. Veďte své děti k tomu, aby započatou práci či hru dokončily. Buďte důslední!
6. Veďte své dítě k samostatnosti, k plnění povinností odpovídajících jejich věku (hygiena, oblékání, stolování, úklid hraček, dodržování pořádku).
7. Ve svých dětech podporujte zdravé sebevědomí, smělost. Zároveň učte respektu k dospělým a spolužákům.
8. Připravte svým dětem klidné prostředí pro školní přípravu. Pomáhejte při této činnosti.
9. Vytvářejte kladný vztah Vašeho dítěte ke škole.
10. Spolupracujte s třídní učitelkou, zajímejte se o dění ve škole. Buďte její každodenní součástí.
Přejeme úspěšný start!

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

Design by SITMP