13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Slavnostní vyřazení žáků deváté třídy

29. červen 2017 byl pro letošní žáky deváté třídy zlomový. Byl totiž závěrem několika let jejich povinné školní docházky. Takto významné období si zaslouží být ukončeno opravdu slavnostně. Proto se kolem čtvrté hodiny odpoledne v kulturním domě v Šeříkově ulici sešli žáci, jejich učitelé, příbuzní i další hosté. Vše začalo slavnostním příchodem deváťáků a jejich proslovem. Program nám pak svou taneční sestavou zajímavě zpestřili Angelo Beneš a Mario Pech. Následoval projev paní ředitelky Zdeňky Vrátníkové a jeden z nejdůležitějších okamžiků celého odpoledne – předávání vysvědčení. Dalším bodem vyřazení byla prezentace, která dokumentovala průběh školních let absolventů. Mezitím se žáci připravili k vlastnímu tanečnímu vystoupení. Za pomoc s vymýšlením a několikaměsíčním tréninkem této choreografie musí bývalá 9.A opět poděkovat Mariu Pechovi. Poté následovala další prezentace a dojemný i nápaditý proslov třídní učitelky Aleny Poleníkové, které její třída jako poděkování věnovala společný dárek. Vděčnost ale nezapomněla projevit ani ostatním pedagogům a také svým maminkám, pro něž měla připravené květiny. Když se každý žák se všemi učiteli rozloučil, sešla se ještě celá třída na pódiu, kde si společně na závěr zazpívala píseň Nonstop.

Zapsala Renáta Ferdinandová

Další fotografie.

Design by SITMP